Biz Kimiz

Türkiye sınırları içinde ve yurtdışında, özellikle de Balkan Ülkelerinde, olağan hallerde veya olağanüstü hallerde; din, dil, ırk, cinsiyet ve kültür gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin insanlığın eğitim, barınma, gıda ve sağlık gibi insani ihtiyaçlarını karşılamak ve kültürel ve sosyal gelişimine yardımcı olmak üzere kurulmuş bir derneğiz.