İnsanlığa Hizmet, Kültürler Arası Dostluk

Türkiye sınırları içinde ve yurtdışında, özellikle de Balkan Ülkelerinde, olağan hallerde veya olağanüstü hallerde; din, dil, ırk, cinsiyet ve kültür gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin insanlığın eğitim, barınma, gıda ve sağlık gibi insani ihtiyaçlarını karşılamak ve kültürel ve sosyal gelişimine yardımcı olmak üzere kurulmuş bir derneğiz.

Faaliyetlerimiz

Balkanlar Dayanışma Derneği olarak amacımız, toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmaktır.

Yardım Faaliyetleri

 • Yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine himaye sağlar.
 • Afet, savaş ve olağan zamanlarda ayni ve nakdi yardımla destek olur.
 • Gıda, giyim, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlara yardım eder.
 • Barınma, evlenme, yuva kurma ve iş kurma gibi konularda yardımda bulunur.
 • Yurdundan ayrı kalmış bireylere destek sunar.

Eğitim Faaliyetleri

 • Yurtdışından ülkemize eğitim ve öğretim amacıyla gelen öğrencilere maddi ve manevi destek sağlar.
 • Ülkemizden yurtdışına giden ve eğitimine devam eden öğrencilere maddi ve manevi katkılarda bulunur.
 • Sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki, sportif, sanatsal, eğitsel faaliyetler gibi alanlarda maddi, manevi ve ayni yardımda bulunur.

Kültürel Faaliyetler

 • Yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtma amacıyla tarihi ve turistik geziler düzenler.
 • Türk vatandaşlarının yurtdışındaki farklı kültür ve ulusları tanımalarına yardımcı olmak için özellikle Balkan Ülkeleri’ni içeren yurtdışı gezileri düzenler.
 • Türkiye’yi, Türk Kültürü’nü ve Balkan kültürünü tanıtıcı konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenler.

Sağlık Faaliyetleri

 • Yurt içinde veya yurt dışında sünnet organizasyonları düzenler.
 • Sünnet organizasyonlarına ayni veya nakdi yardım veya bağışta bulunur.
 • Organizasyonlara gönüllü veya alanında uzman personel ile katkıda bulunur, destek olur.

Sosyal Faaliyetler

 • Kimsesiz/yoksul insanların cenazelerinin kaldırılmasına yardımcı olur.
 • Fakir insanların evlilik masraflarını karşılar ve düğünlerini gerçekleştirir.
 • Yurt içinde ve yurt dışında karşılıklı tanıtım ve kültür turları düzenler.
 • Festival, seminer, konferans, kermes, sergi, müzayede, spor müsabakaları, piknik gibi etkinliklere katılır.
 • Yerli ve yabancı kültürlerin yaşatılmasına destek olur.

Gayemiz; Kültürler ve topluluklar arası dostluk, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek.